26 Nisan 2012 tarihi itibarıyla, Giresun Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyeleri tarafından “Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği” adıyla bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı GÜNİDER’dir.

GÜNİDER’ in başlıca amaçları:

  1. Giresun Üniversitesi öğretim üyeleri arasında dayanışmayı ve kaynaşmayı sağlamak
  2. Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak
  3. Öncelikli olarak Giresun ilinin ve Karadeniz bölgesinin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.

GÜNİDER, herhangi bir kurum ve kuruluşla doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir ilişkisi olmayan bağımsız bir dernektir. Daima doğrunun, haklının ve adaletin yanında olacaktır; haksızlığa ve adaletsizliğe kesinlikle karşı çıkacaktır. Giresun Üniversitesi’nin gelişmesi yönünde atılacak her türlü olumlu adımın destekçisi olacak, bununla birlikte üniversiteyle ilgili olarak vuku bulabilecek her türlü keyfi, haksız, adaletsiz ve hukuk dışı uygulamalara karşı da kararlı bir duruş sergileyecektir. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği(GÜNİDER), gerekli gördüğü konularda kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yapacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Web adresi: www.gunider.org.tr

E-mail: gunider@yahoo.com.tr