YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Prof.Dr. Nazım ELMAS

 

ÜYELER

Prof.Dr. Mustafa Serkan SOYLU

Doç.Dr. Saim TOPÇU

Doç.Dr. Mustafa Recep KACAL

Yrd.Doç.Dr. Oktay KARAMAN

Yrd.Doç.Dr. Can EKİZ (sayman)

Yrd.Doç.Dr. Murat YOLCU (Sekreterya)

 

 

 DENETLEME KURULU

Yrd.Doç.Dr. İhsan CORA (Başkan)

Doç.Dr. Hasan Hüseyin AKSU

Yrd.Doç.Dr. Hayrettin KARADENİZ