YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin KARADENİZ (Başkan)

 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gülçeri GÜLEÇ PEKER (Başkan Yrd.)

Prof.Dr. Mustafa Serkan SOYLU (Sekreterya)

Prof. Dr. Feridun TEKİN

Prof. Dr. Murat TAŞ

Prof. Dr. Nazım ELMAS

Dr. Öğr. Üyesi Murat YOLCU (Sayman)

 

 

 DENETLEME KURULU

Doç. Dr. Alper KARAVARDAR (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi İhsan CORA

Dr. Öğr. Üyesi Murat SERÇEMELİ